Home

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Doelstellingen

Het LIFE NEREiDE-project (LIFE15 ENV / IT / 000268) is bedoeld om het gebruik van nieuwe poreuze asfaltverhardingen en geluidsarme oppervlakken aan te tonen bestaande uit gerecycleerde asfaltverhardingen en geslepen rubber van gebruikte banden. Deze materialen zullen bij halfwarme temperaturen met bindmiddelen worden vermengd tot warm te verwerken asfaltverhardingen die bijzondere voordelen bieden.

zie meer

Acties

Het NEREiDE-project beoogt de toepassing van zeer open asfaltverhardingen en geluidarme wegdekken van bij verlaagde temperatuur bereid asfalt samengesteld met asfaltgranulaat en kruimelrubber van afvalbanden te demonstreren als waardevolle oplossing om het lawaai van wegverkeer terug te dringen, de toepassing van teruggewonnen materialen in nieuwe (en gerehabiliteerde) verhardingen te uit te breiden, koolstofemissies tijdens de asfaltverwerking te verminderen en tegelijk ook de verkeersveiligheid te verbeteren.

zie meer

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat in dit project asfaltbanden voor ten minste 4 000 m nieuw wegdek zullen worden gerecycled. Naar verwachting zal in elk proefvak (van 400 m) ongeveer 2 400 kg rubber van afgedankte banden worden verwerkt, goed voor een totaal van 24 000 kg. Op die manier zouden ongeveer 4 800 banden kunnen worden gerecycled.

zie meer

main - news
main - news
main - news

 

 

 

Partners