News

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

News


27.07.2020 10:07
Geluidsbelasting in Europa: het Rapport 2020 van het EMA
Het rapport 2020 herhaalt de aanwijzingen die gegeven werden in de vorige versie. Het beveelt het gebruik van homogene detectiesystemen aan en moedigt ook het nemen van verder beperkende maatregelen aan om de voordelen niet alleen te vergroten voor mensen, maar ook voor dieren, en om de luchtkwaliteit te verbeteren.

17.03.2020 10:03
Nieuw uit de VS: een materiaal op basis van gerecycled rubber om de levensduur van wegdekken te verlengen.
In de VS vond onlangs de voorstelling plaats van een nieuw dry-mix additief voor asfalt, gemaakt van gerecycled rubber.

16.12.2019 12:12
Life Nereide nadert de aankomst: de recentste ontwikkelingen van het project
Het Life Nereide-project (efficiënte geluidsdemping door gerecyclede wegverhardingen) wordt gecoördineerd door de afdeling Civiele en Industriële Bouwkunde van de Universiteit van Pisa en nadert momenteel zijn eindfase.

05.08.2019 13:08
Geluidsdempende wegdekken met rubberpoeder afkomstig van afvalbanden: binnenkort op de wegen die door ANAS beheerd worden.
De Universiteit van Pisa heeft deelgenomen aan het project omwille van haar grote expertise in de studie van geluidsdempende wegdekken onder meer dankzij het Nereide-project. Ecopneus heeft tot dit project bijgedragen door het leveren van technische bijstand.

10.04.2019 12:04
Minder verkeersgeluid dankzij geluidsdempende asfalten met gerecycled rubber afkomstig van afvalbanden.
In Europa worden ongeveer 113 miljoen mensen dagelijks blootgesteld aan overmatig verkeersgeluid.

Archives