News - 22 januari 2018 - Updates over het REFIBRE - LIFE-project

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

22 januari 2018 - Updates over het REFIBRE - LIFE-project

Recycling of textile fibres from end-of-life tyres for production of new asphalt and plastic compounds” (Recyclage van textile vezels afkomstig van afvalbanden voor de productie van nieuw asfalt en plastic componenten)

 

Het REFIBRE-LIFE-project “Recycling of textile fibres from end-of-life tyres for production of new asphalts and plastic compounds” (Recyclage van textiele vezels afkomstig van afvalbanden voor de productie van nieuw asfalt en plastic componenten), medegefinancierd door de Europese Gemeenschap, moet leiden tot de industriële aanwending van het hergebruik van textiele vezels afkomstig van de terugwinning van afvalbanden.

Uit afvalbanden worden volgende materialen herwonnen: elastomeer rubbergranulaat, harmonisch staal en textiele vezels hoofdzakelijk samengesteld uit nylon, kunstzijde, enz. Het rubbergranulaat en het harmonisch staal worden hergebruikt in tal van toepassingen. De textiele vezels, die (als men het gewicht beschouwt) ongeveer 10% van de afgedankte banden uitmaken, hebben geen toepassing en eindigen op vuilstortplaatsen of worden gebruikt voor het terugwinnen van energie.

Meer specifiek wijst het REFIBRE-LIFE-project op twee bijzonder interessante toepassingen:

• Asfalt: textiele vezels die correct ingesloten worden in asfaltverhardingen bieden een grotere weerstand tegen moeheid, wat de gemiddelde levensduur verlengt;

• Mengsel: de textiele vezels in combinatie met andere plastics (bijvoorbeeld polypropyleen en gelijkaardige materialen) verhogen de schokweerstand van het mengsel. Dit materiaal is geschikt voor het vervaardigen van alle types van carters, auto-onderdelen en vergelijkbare producten.

De projecten REFIBRE en NEREIDE-LIFE hebben gemeenschappelijke doelstellingen. Ze streven beiden naar het realiseren van asfaltverhardingen die dankzij een intelligent gebruik van recyclagematerialen afkomstig van afvalbanden betere prestaties leveren dan klassiek asfalt. Het LIFE Refibre-project wil met de inzet van een bitumineus bindmiddel versterkt met textiele vezels afkomstig van afvalbanden een verharding met een grotere vermoeiingsweerstand creëren, wat de gemiddelde levensduur van de verharding gevoelig verlengt. Het Nereide-project daarentegen wil fluisterasfalt maken met gerecycleerd rubberpoeder en asfalt afkomstig van afvalbanden.

Dit zijn de activiteiten die de laatste drie maand in het kader van het LIFE REFIBRE-project doorgevoerd werden:

• Oktober 2017: start van de optimalisatie van het proefvak

• Oktober 2017: deelname aan het „16th International Waste Management and Landfill Symposium”

• November 2017: realisatie van afgewerkte producten (door printen) van samenstellingen met textiele vezels

• December 2017: deelname aan “CYCLamEn - CYprus Capacity BuiLding for life” (een studiereis naar LIFE-projecten in Italië) – Ministerie van leefmilieu, Rome

• December 2017: nieuwe asfalt test op de A24 en A25 snelwegen

 

Activiteiten die gepland zijn voor de volgende drie maand:

• Januari 2018: controle en optimalisatie van het proefvak

• Februari 2018: realisatie van afgewerkte producten (door printen) van samenstellingen met textiele vezels

• Maart/april 2018: organisatie workshop

• April 2018: op de website van het Italiaanse Ministerie van leefmilieu staat het REFIBRE Life-project vermeld in de sectie Life of the month.

Meer informatie over de activiteiten in het kader van het LIFE-NEREIDE project, vindt u op http://www.nereideproject.eu/it/Progressi-Risultati

Meer informatie over het LIFE-REFIBRE-project vindt u op www.refibre.eu

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google Plus

Archives