News - Geluidsdempende wegdekken met rubberpoeder afkomstig van afvalbanden: binnenkort op de wegen die door ANAS beheerd worden.

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Geluidsdempende wegdekken met rubberpoeder afkomstig van afvalbanden: binnenkort op de wegen die door ANAS beheerd worden.

De Universiteit van Pisa heeft deelgenomen aan het project omwille van haar grote expertise in de studie van geluidsdempende wegdekken onder meer dankzij het Nereide-project. Ecopneus heeft tot dit project bijgedragen door het leveren van technische bijstand.

 

Het Italiaanse nationale wegenagentschap ANAS is begin juli begonnen met de vernieuwing van het wegdek op de Hoofdweg 73 „Senese-Aretina”. Het heeft een experiment uitgevoerd op het gebied van geluidsdemping op een wegdeel van ongeveer 2,6 km. Dit houdt een investering in van ongeveer 800.000 euro, het vervangen van de onderlagen van de weg inbegrepen. De werken hebben plaatsgevonden in de gemeenten Monterchi en Anghiari, in de Provincie Arezzo. De wegdelen die voor het experiment uitgekozen werden, liggen op km 175-176 in het dorp San Leo – met een lengte van 1.600 meter en een snelheidslimiet van 70 km/u – en in de buurt van het gehucht Le Ville, ongeveer op km 168 van de Hoofdweg 73 – met een lengte van 700 meter en een maximumsnelheid van 50 km/h.

NEREIDE Anas.jpg

De werken werden uitgevoerd met de medewerking van de Regionale afdeling Toscane van ANAS, die de werken beheerd heeft. De ontwerp- en testafdeling heeft alle activiteiten gecoördineerd. Deze afdeling staat ook in voor het meten van de akoestische prestaties en de kwaliteit van de toplaag die gemaakt werd in het Centrum in Cesano. Ze zal in het bijzonder de gripeigenschappen van de experimentele lagen controleren, een fundamentele parameter voor de verkeersveiligheid.

Het Departement Civiele en Industriële Bouwkunde van de Universiteit van Pisa heeft ook deelgenomen aan het project. Dit departement beschikt over een aanzienlijke kennis op het gebied van de studie van geluidsdempende wegdekken, een kennis die het opgebouwd heeft in het kader van de projecten Leopoldo (gefinancierd door de Regio Toscane) en Nereide (momenteel lopend en gefinancierd door de Europese Gemeenschap als een LIFE-project). De universiteit heeft met name gezorgd voor het ontwerp van de specifieke mengsels, door het evenwicht te bestuderen tussen de eisen van minimale geluidsemissies enerzijds en die van gepaste gripeigenschappen bij de verwachte transitsnelheden anderzijds.

Aan het project hebben ook deelgenomen: Ecopneus heeft technische bijstand verleend voor de bepaling en levering van specifieke materialen in samenwerking met de bedrijven Asphalt Rubber Italia, Valli Zabban en Lucos – het bedrijf dat de werken fysiek heeft uitgevoerd in opdracht van ANAS.

Er werden drie soorten geluidsdempende lagen gemaakt:

  • Dichte slijtlaag met geoptimaliseerde textuur met heet bitumineus conglomeraat.
  • „Warme” dichte slijtlaag met geoptimaliseerde textuur gemaakt met zeer goed bewerkbaar bitumen gewijzigd met SBR/NR-polymeren verkregen uit rubberpoeders afkomstig van afvalbanden na een „nat” proces.

  • „Warme” dichte slijtlaag met geoptimaliseerde textuur gemaakt met zeer goed bewerkbaar bitumen gemodificeerd met SBR/NR-polymeren verkregen uit rubberpoeders afkomstig van afvalbanden na een „droog” proces.

Kort samengevat: de drie mengsels van bitumineus conglomeraat zijn gekenmerkt door een „geoptimaliseerde” korrelcurve waar de specifieke verspreiding van de afmetingen van de aggregaten in het mengsel een deel van de geluidsemissies die geproduceerd worden door de rollende band kan verplaatsen naar frequenties die op korte afstand van het contactpunt tussen band en wegdek gedempt worden. Dit garandeert lage geluidsemissies.

 

Het gebruikvan rubberpoeder is gepland voor het tweede en derde mengsel. Dit rubber is het resultaat van een specifiek versnipperingsproces van afvalbanden, dat de rheologische eigenschappen van het bitumineuze bindmiddel en, bijgevolg, de kleverig-elastische eigenschappen van de bitumineuze mastiek wijzigt. Dankzij een dergelijke modificatie kan de textuur van het oppervlak langer stabiel gehouden worden en bijgevolg worden de akoestische prestaties gehandhaafd. In het geval van het „natte” proces wordt het rubberpoeder in de vloeibare fase gebruikt en gesmolten in de bitumineuze massa. In het „droge” proces daarentegen wordt het aan de verbinding toegevoegd als een vast aggregaat.

In beide gevallen gebruikt het productieproces relatief lage temperaturen tijdens de legfase om het verbreken van zwavelverbindingen in gevulkaniseerd rubber te voorkomen.

Het objectief is de productie van dampen en onaangename emissies tijdens het legproces te minimaliseren.

Veel zorg werd besteed aan de karakterisering van gasvormige emissies bij het leggen van bitumen. De volgende foto’s tonen de tests die uitgevoerd werden door de plaatselijke gezondsheidsdienst (ASL) van de stad Siena. Metingen van verontreinigende gassen werden uitgevoerd bij de arbeiders op de werf, op de voertuigen, en door middel van een controle-eenheid die aan de rand van de bouwplaats werd geplaatst. De vierde foto toont de temperatuur van het conglomeraat wanneer het op de weg ligt.

Naast de drie proefvakken zijn er ook andere „standaard” wegdelen aangelegd (de zogenaamde „B-type” standaard slijtlaag, aanwezig in de technische specificaties van ANAS). Dit werd gedaan om de prestaties inzake geluidsemissies van de speciale slijtlagen te kunnen vergelijken met die van de „nieuwe” gewone slijtlagen in optimale omstandigheden. Deze laatste zullen dan ook worden vergeleken met oudere of beschadigde slijtlagen.

Recente experimentele resultaten geven aan dat, vergeleken met traditionele wegoppervlakken, de geoptimaliseerde slijtlagen een nettowinst van 4-6 dB op het gebied van geluidsemissies kunnen betekenen. Deze gegevens zijn afkomstig van het onderzoek dat uitgevoerd werd door de Universiteit van Pisa: het Leopoldo-project (dat enkele jaren geleden werd afgerond), het LIFE Nereide-project (lopend) en het Europese project LIFE MONZA (http: // www. lifemonza.eu/?q=it/node/27).

In de praktijk zullen de activiteiten, die in de toekomst ook oude of beschadigde wegdekken zullen renoveren, nog grotere positieve effecten kunnen uitoefenen op de waarneming van de bewoners betroffen door de problematiek van geluidsemissies.

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google Plus

Archives