News - Gerecycleerd, geluidsarm en veiliger eco-asfalt: de proeven krijgen groen licht

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Gerecycleerd, geluidsarm en veiliger eco-asfalt: de proeven krijgen groen licht

Deze zomer gaan de proeven van het Europees project Nereide van start in Massarosa, een stad in de Provincie Lucca (Italië). Deze worden gecoördineerd door de Universiteit van Pisa

 

Geluidarme en afwaterende slijtlagen, gemaakt van gerecycleerde materialen: het project Nereide – Noise Efficiently REduced by recycleD pavements – komt tot de kern van de experimentatie die deze zomer van start gaat. Het project wordt gecoördineerd door het Departement Civiele Techniek van de Universiteit van Pisa (Italië), in samenwerking met het Belgisch Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), Ecopneus, het Instituut voor Akoestiek en Sensoren “Orso Mario Corbino”, de Regio Toscane met het partnerschap van ARPAT, het regionale milieubeschermingsagentschap van Toscane. Massarosa, een stad in de Provincie Lucca (Italië), zal de weg bereiden voor het project. Het eerste proefvak met dit nieuw en milieuvriendelijk bitumineus conglomeraat zal daar aangelegd worden. Het is de bedoeling de kwaliteit hiervan te beoordelen en de vermindering van de geluidshinder, een onzichtbare vijand die de geest en de slaap van vele personen verstoort, te meten. Alleen in Europa worden ongeveer 125 miljoen mensen dagelijks blootgesteld aan overmatig verkeersgeluid dat serieuze gevolgen kan hebben op hun gezondheid, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie reeds dikwijls benadrukt heeft.

Het project is echter breder dan dit en heeft ook te maken met het milieu: door afvalmaterialen te recycleren neemt immers de hoeveelheid afval af dat op andere manieren verwijderd of teruggewonnen werd. Maar niet alleen dat. Dit type wegdek wordt geproduceerd en aangelegd met een „halfwarme” technologie. Zo zal de uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterstoffen met 30% afnemen. Dit project raakt bovendien ook de verkeersveiligheid; het materiaal dat gebruikt wordt voor het wegdek zal in staat zijn een zeer goede grip te waarborgen.

Na de aanleg in de Toscaanse stad zal het wegdek niet alleen structureel en functioneel, maar ook akoestisch getest worden. Deze laatste test zal gedaan worden met een voertuig  dat uitgerust is met specifieke instrumenten. Bovendien zullen er ongeveer 700 vragenlijsten uitgedeeld worden aan de bewoners van de zone in kwestie.

Nereide wordt gefinancierd door de Europese Gemeenschap in het kader van het Programma „LIFE”. Toscane en Brussel zullen tot 2020 bij het project betrokken zijn. Zoals het regionale milieubeschermingsagentschap van Toscane ARPAT reeds uitgelegd heeft, is de verwachting dat men 24.000 kilo rubber afkomstig van afvalbanden gaat recycleren, maar ook dat de geluidsprestaties in stedelijke gebieden gaan verbeteren (de geluidshinder zou met ten minste 5 dB(A) moeten verminderen in vergelijking met klassieke wegdekken). Tevens zou de luchtvervuiling moeten afnemen en zouden de arbeiders er minder aan blootgesteld worden tijdens het aanleggen van het wegdek.

Arpat voegt eraan toe dat, om deze resultaten te behalen, de volgende stappen verwacht worden vanaf deze zomer en in de komende 3 jaar: „de karakterisering van de wegdekken en gebruikte materialen; het aanleggen van 2.450 meter weg op zes oppervlakken in Toscane en één in België; het aanleggen van 2.800 meter weg op zeven verschillende plaatsen in een ander deel van Toscane om te toetsen wat er reeds geleerd werd en om deze wegen te verbeteren door het gebruik van gerecycleerd asfalt; de monitoring van de ante- en post-operamprestaties, ook door de evaluatie van de psychoakoestische gevolgen op de plaatselijke bevolking; het controleren van de invloed van de aanleg op de luchtvervuiling om de vermindering van de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) te evalueren”.
Professor Pietro Leandri van de Universiteit van Pisa: „Neireide voorziet de ontwikkeling, de realisatie en de monitoring van de akoestische en functionele prestaties van geluidarme en waterafvoerende wegdekken die samengesteld zijn uit materialen afkomstig van oude wegdekken en rubberpoeder afkomstig van afvalbanden”. En hij besluit: „In de zomer 2018 zullen de tests in Toscane ook op een andere locatie van start gaan en in samenwerking met het Belgisch Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw zullen we voor het eerst in Italië een poreus PERS-proefvak testen. Dit zal een synthetisch bindmiddel bevatten en ten minste 20% van zijn gewicht zal bestaan uit rubbergranulaat. Ook de geluidshinder zal nog sterker gereduceerd worden - tot 12 dB(A) minder dan bij klassieke wegdekken - en zal een niveau bereiken dat geen enkel ander type wegdek kan evenaren”.

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google Plus

Archives