News - Verkeersgeluid verminderen met asfalt

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Verkeersgeluid verminderen met asfalt

Verkeersgeluid verminderen met „stil” asfalt gemaakt met recyclagematerialen: Het Europees project Life-Nereide

 

Verkeersgeluid teistert 125 miljoen personen in Europa. Het innoverend Europees project Life-Nereide komt met een oplossing. Het zal in een paar Italiaanse steden de geluidsvermindering testen met asfalt waaraan rubber afkomstig van afvalbanden en „gerecycleerd” asfalt toegevoegd zijn. Dit onderwerp zal besproken worden tijden Asphaltica, de belangrijkste Italiaanse vakbeurs gespecialiseerd in de asfaltsector.

Alleen in Europa worden ongeveer 125 miljoen mensen dagelijks blootgesteld aan overmatig verkeersgeluid dat serieuze gevolgen kan hebben op hun gezondheid, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie reeds dikwijls benadrukt heeft. Dit probleem is dus heel belangrijk, maar toch wordt het dikwijls onderschat.

Een van de oplossingen die tot de mogelijke maatregelen behoren is het gebruik van geluiddempend asfalt (fluisterasfalt). Dit wordt verkregen door de toevoeging tot het bitumen van rubberpoeder afkomstig van afvalbanden. Het is één van de oplossingen met het grootste ontwikkelingspotentieel omwille van de volwassenheid van de technologie en de mogelijkheid van de toepassing op grote schaal.

Om de kenmerken en de voordelen ervan te onderzoeken is in september 2016 het Project Life Nereide van start gegaan. Dit project, medegefinancierd door de Europese Unie, heeft als doel om de akoestische benefits van wegdekken waaraan gerecycleerd rubber en gefreesd asfalt toegevoegd zijn te optimaliseren. Gefreesd asfalt wordt verkregen door de herwinning van oude verhardingen en wordt gebruikt in plaats van de gewoonlijk gebruikte nieuwe mineralen.

Het project wordt gecoördineerd door het Departement Civiele Techniek van de Universiteit van Pisa (Italië), in samenwerking met ARPAT (het regionale milieubeschermingsagentschap van Toscane), het Belgisch Opzoekingscentrum OCW (Belgisch Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw), de naamloze vennootschap zonder winstoogmerk Ecopneus, het Instituut voor Akoestiek en Sensoren „Orso Mario Corbino” en de Regio Toscane

Het project Nereide (acroniem van:Noise Efficiently REduced by recycleD pavements) wil door de ontwikkeling van een nieuw type wegdek niet alleen vooruitgang boeken qua geluidshinder, maar ook op het gebied van algemeen milieu-impact en luchtvervuiling. De doelstellingen, acties en verwachte resultaten worden vandaag voorgesteld op de „Asphaltica” beurs in Verona (Italië) tijdens een vergadering die om 16.00 uur in de zone 'Forum' zal plaatsvinden.Asphaltica is de belangrijkste Italiaanse vakbeurs gespecialiseerd in de asfaltsector.

In de loop van het project zullen 5.250 meter nieuwe experimentele wegdekken aangelegd worden (5.200 m wegdekken met lage geluidsemissies in Toscane en een proefvak van 50 meter in België), wat ondermeer mogelijk is dankzij het gebruik van 35-50% gerecycleerd asfalt.

Er zullen ook nieuwe werkwijzen voor akoestische metingen op punt gezet worden. Deze zullen het mogelijk maken om de betrouwbaarheid van de controleresultaten te verhogen, wat de overheidsadministraties een de aanbestedende instanties zal helpen in de keuze van nieuwe asfalttypen met verbeterde prestaties. 

Men verwacht dat dit project de levenskwaliteit van de omwonenden zal verbeteren op het gebied van de geluidsbelasting, aangezien deze nieuwe wegdekken zullen aangelegd worden in stedelijke gebieden waar de geluidslimiet overschreden wordt en waar verzachtende maatregelen reeds gepland zijn. 

In Italië, vooral in stedelijke gebieden, is het plaatsen van barrières of isolerende ramen dikwijls niet mogelijk of ondoeltreffend. De verwachte verbetering van de kwaliteit van het waargenomen geluid zal geëvalueerd worden aan de hand van 700 vragenlijsten die aan de bewoners zullen overhandigd worden. Deze zullen de psychoakoestische effecten beoordelen evenals de verschillen met de nieuwe wegdekken met betrekking tot het waargenomen geluid en de slaapstoornissen. 

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google Plus

Archives