News

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

News


27.07.2020 10:07
Geluidsbelasting in Europa: het Rapport 2020 van het EMA
Het rapport 2020 herhaalt de aanwijzingen die gegeven werden in de vorige versie. Het beveelt het gebruik van homogene detectiesystemen aan en moedigt ook het nemen van verder beperkende maatregelen aan om de voordelen niet alleen te vergroten voor mensen, maar ook voor dieren, en om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Archives