Over LIFE+

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Over LIFE+

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor acties ten behoeve van het milieu en het klimaat. Het algemene doel van LIFE is bij te dragen aan de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het beleid en de wetgeving van de EU op het vlak van milieu en klimaat, door projecten met een meerwaarde voor Europa te cofinancieren.

LIFE ging van start in 1992 en het programma heeft tot nu toe vier complete cycli doorgemaakt (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 en LIFE+: 2007-2013). In al die tijd heeft LIFE zowat 3 954 projecten in de hele EU gecofinancierd, waarbij 3,1 miljard euro is bijgedragen voor de bescherming van het leefmilieu.

De Europese Commissie (DG Milieu en DG Klimaatactie) beheren het LIFE-programma. De Commissie heeft de uitvoering van de vele onderdelen van het LIFE-programma overgedragen aan het Uitvoerend Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf (EASME). Externe selectie-, monitoring- en communicatieteams assisteren de Commissie en EASME. Er zijn twee nieuwe financiële instrumenten (NCFF en PF4EE), die beheerd zullen worden door de Europese Investeringsbank.

 

about life right page