Partners

Nereide logo

 

 
EC life

LIFE15 ENV/IT/000268

Universita di Pisa

Università di Pisa – Projectcoördinator - Het Departement Civiele en Industriële Techniek (DICI) van de Universiteit van Pisa (Italië) werd in 2012 gesticht uit een fusie van vijf bestaande departementen (Civiele, Mechanische en Nucleaire, Chemische, en Lucht- en Ruimtevaarttechniek). Zo ontstond een stevige, stabiele structuur, met een faculteit die zich kenmerkt door hoge professionele expertise en zware inspanningen levert voor opleiding en onderzoek, met de ambitie om op wereldniveau een vooraanstaand departement op het gebied van engineering te worden. Kwaliteit van de faculteit, de studenten en de wetenschappelijke output en een uitmuntende reputatie gelden daarbij als maatstaven.

Arpat logo

ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT is het regionale milieubeschermingsagentschap van Toscane (Italië), dat in 1995 bij regionale wetgeving is opgericht. ARPAT volgt de toestand van het leefmilieu, verricht onderzoek naar de bronnen van verontreiniging en de effecten ervan en houdt zich bezig met het opsporen en voorkomen van risicofactoren voor het milieu en de gezondheid van de mens.

brrc

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) - Het OCW (België) heeft als missie technologische vooruitgang in de wegenbouw door onderzoek, ontwikkeling en kennisoverdracht te bevorderen. Als private researchinstelling van openbaar nut staat het ten dienste van zowel de publieke als de private partners in de wegensector. In dit opzicht steunen wij op een totaalvisie van de weg als volwaardig onderdeel van een integraal en duurzaam vervoersysteem, met aandacht voor alle weggebruikers, de leefomgeving en de sociaaleconomische context. Duurzame ontwikkeling door innovatie is de leidraad voor alle activiteiten in het OCW.

Ecopneus Ecopneus - Ecopneus scpa is een naamloze vennootschap zonder winstoogmerk voor de naspeurbaarheid, inzameling, behandeling en terugwinning van afgedankte banden, die door de marktleiders in de bandenfabricage in Italië is opgericht ter uitvoering van art. 228 van Wetgevend Besluit 152/2006 (toepassing van het Europese principe van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) op het beheer van afgedankte banden in Italië). Zij is het toonaangevende consortium voor het beheer van afgedankte banden in Italië en beheert meer dan 65 % van het jaarlijkse aanbod in dat land, volgens berekeningen gebaseerd op het marktaandeel van haar partners in de landelijke verkoop van banden als reserveonderdelen.
CNR IDASC

IDASC-CNR - Het IDASC-CNR (Instituut voor Akoestiek en Sensoren “O.M. Corbino” van de Nationale Onderzoeksraad, Italië) werd in 1936 opgericht door G. Marconi,  met prof. O. M. Corbino als eerste directeur. De met bewonderenswaardig inzicht bepaalde missie die dit Instituut meekreeg, bestond in studies op het gebied van ultrageluid, muzikale akoestiek, omgevingsakoestiek en de ontwikkeling van transductoren, sensoren en actuators. Dit zijn nog steeds relevante studiegebieden, waarin het Instituut ook nu nog actief en goed onderlegd is. Op nationaal niveau blijft het Instituut dé erkende publieke referentie voor wetenschappelijke activiteiten op akoestisch gebied; ook internationaal geniet het erkenning. Het wordt gerekend tot de toonaangevende openbare instituten van het Ministerie van Leefmilieu en het regionale milieubeschermingsagentschap.

    Regione Toscana

Regione Toscana - De regio Toscane werd ingesteld bij wet 108 van 7 februari 1970. Nadat de ambtenarij in maart 1998 gedecentraliseerd was (wet 59/1997, besluit 112/1998), gaf de Italiaanse Staat de regio administratieve bevoegdheid voor leefmilieu, landschappen en infrastructuur. In 2001 werd 1 450 km weg eigendom van de regio Toscane.